Over …

Mijn missie en visie

Vanuit verschillende rollen heb ik in de afgelopen 16 jaar gezien hoe mensen in organisaties steeds verder geïsoleerd van elkaar leven en werken. Er is veel contact, maar weinig echte verbinding. Er wordt samengewerkt, maar lang niet altijd effectief, respectvol en met plezier.

Mensen zijn “sociale dieren”. Hoe verder we van ons sociale instinct af komen te staan, hoe slechter het met ons gaat; we presteren dan minder en saboteren onbewust het systeem dat onze sociale aard in de weg staat. Met alle nadelige gevolgen voor organisaties van dien.

Als mens staan we alleen samen sterk. Dit geldt in clanverband bij natuurvolkeren, maar net zo sterk in teamverband in organisaties. Ons brein en ons lichaam zijn ingesteld op leven in sociaal verband. Onderkenning en gericht gebruik van dit gegeven leidt steevast tot verbetering van de onderlinge samenwerking tussen mensen, tot productiviteit en versterkte impact en invloed.

Met de programma’s van Get Yourself Connected stimuleer ik de natuurlijke sociale capaciteiten van mensen in organisaties zodat beter wordt samengewerkt en de meerwaarde van elk mens wordt gezien en benut. Daar worden zowel mensen als organisaties gezonder en beter van.

Wat doe ik?

Ik help organisaties, teams en individuen om beter met elkaar samen te werken. Een goede en plezierige samenwerking vermindert of voorkomt contraproductieve gedragingen in organisaties, zoals machtsstrijd, politiek spel, pesten, uitsluiting, overmatig solisme, mentaal verzuim en faalangst.

Wat bied ik?

Ik werk met mensen aan een goede constructieve samenwerking met een hoge “Funfactor”. Dat doe ik met vier leerprogramma’s onder de titel “Get yourself Connected”. Deze programma’s zijn gebaseerd op de volgende 5 fundamenten van samenwerking:

1.  Gedeelde missie |  Eén team, één verhaal

Goede samenwerking start met een duidelijk gezamenlijk “verhaal”, met herkenbare gezamenlijke doelstellingen en gedeelde waarden.  Daar komen gedragen afspraken over houding en gedrag uit voort

2.  Inclusie |  Eén verhaal, vele bijdragen

Openlijke waardering voor elke persoon in de organisatie is een must: dit leidt tot zelfvertrouwen, durf en proactieve samenwerking.

3.  Verbindende Communicatie |  Bruggen slaan

Verbindende communicatie versterkt relaties, óók als er tegengestelde belangen of ideeën zijn.

4. Zelfkennis |  Kennis is macht

Mensen die zichzelf goed leren kennen, krijgen vat op hun eigen houding en gedrag,  in relatie tot zichzelf en hun (werk)omgeving. Zij worden zelfsturend.

5. Mensenkennis |   Het grote plaatje zien

Inzicht in het nut (en oorzaak) van menselijk gedrag op de werkvloer, leidt tot begrip en geduld voor elkaars “anders” zijn. Ook leidt praktische mensenkennis tot  inzicht in manieren om mensen positief en respectvol tot ander gedrag te bewegen.

 

Voor wie is het?

Get Yourself Connected is er voor vier doelgroepen:

Customer Connection   Verbinding met klanten    

Voor iedereen die meer uit contact met klanten wil halen.

Team Connection  |  Verbinding in teams en tussen teams

Voor teams die beter willen samenwerken of de sfeer in hun team willen versterken.

Leadership Connection  |  Verbindende leiderschapsvaardigheden

Voor leiders en begeleiders die het beste uit mensen willen leren halen, hun impact willen versterken en een positieve invloed op hun omgeving willen verkrijgen.

Personal Connection  | Verbinding met jezelf

Persoonlijke effectiviteitstraining en -coaching, voor iedereen die meer uit zichzelf wil halen of relaties met anderen wil versterken, zakelijk of privé.

 

Wat heb ik er aan?

Goede samenwerking en plezierige omgangsvormen hebben een bewezen positief effect op zowel de mentale en fysieke gezondheid van mensen als hun prestaties.

De volgende resultaten kunnen worden verwacht van de Get Yourself Connected leerprogramma’s:

Teamconnection dagen:

 • Verbeterde werksfeer
 • Minder mentaal verzuim
 • Minder kortdurend ziekteverzuim
 • Toename medewerkerbetrokkenheid
 • Voorkomen van ongewenste uitstroom van personeel

Customer Connection trainingen: 

 • Toename klanttevredenheid over het contact
 • Toename klantbinding
 • Verbeterd bedrijfsimago

Leadership Connection Programma

 • Effectiever leiderschap (meer impact, meer invloed)
 • Verbeterde werksfeer
 • Verbeterde teamprestaties
 • Minder mentaal verzuim
 • Minder kortdurend ziekteverzuim
 • Toename medewerkerbetrokkenheid
 • Meer eigenaarschap en gevoel voor verantwoordelijkheid in teams

Personal Connection trainingen of coaching 

(afhankelijk van gekozen training of coachingstraject)

 • Stressreductie
 • Verminderde kans op een burn-out of bore-out
 • Vermindering van stressgerelateerde klachten
 • Loopbaanacceleratie
 • Verbetering van zakelijke relaties
 • Verbetering van privé relaties
 • Versterkt gevoel van eigenwaarde
 • Versterking van sociale  en communicatieve competenties
Get Yourself Connected:

Wil je graag meer weten? Klik hier of volg “Get Yourself Connected” via Twitter, LinkedIn of Facebook.

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter om te zoeken